Werkwijze

Onze werkwijze

Wij volgen bij iedere opdrachtgever de volgende vijf stappen naar succes

Opvragen informatie en documenten

Allereerst vragen wij bij je aanvraag, behalve wat gegevens over je bedrijf, de functieprofielen mee te sturen van de buitenlandse medewerkers die verloond dienen te worden. Verder vragen wij of we ook dienen te bemiddelen bij werving en selectie. Als laatste is het makkelijk als er per functie een voorbeeld loonstrook meegestuurd wordt.

Analyse

Wij analyseren de gestuurde stukken op een aantal aspecten. Allereerst maken wij voor alle functiegroepen een kostenanalyse en berekening van de verloning volgens de A1 regelgeving als wij deze voor je uit zouden voeren. Levert dit een aanzienlijke kostenbesparing op dan maken we een analyse van de juridische aspecten en of A1-verloning zonder meer uit te voeren is. Daarin wordt onder meer de aansprakelijkheid van werkgever versus werknemer bekeken en of de regeling conform de wetgeving uitgevoerd kan worden. Zijn de uitkomsten van onze analyse positief, dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de ontvangen documenten, gaan we dieper in op de behoeften van je bedrijf op de korte en lange termijn en wat wij kunnen betekenen in het invullen van die behoeften. We schetsen de mogelijkheden, geven een scherpe inschatting van de kosten en besparingen die wij kunnen realiseren, wat wij hiervoor doen en wat de eisen zijn die aan je bedrijf worden gesteld. Op basis van dit gesprek bepalen we samen of wij van toegevoegde waarde voor je bedrijf zijn en we met elkaar in zee gaan.

Offerte

Wij brengen een offerte uit voor de verloning van de buitenlandse medewerkers met daarin de exacte kostencalculatie, alle bijkomende kosten, de voorwaarden waaronder wij onze diensten leveren en wat wij van u verwachten. Dit voorstel is één maand geldig. Na versturen van het voorstel nemen wij telefonisch contact op om het helemaal met je door te nemen en daar waar nodig uitleg te geven.

Uitvoering

Zodra ons voorstel getekend is ontvangen gaan wij aan het werk. Alle benodigde documenten worden opgesteld en ingevuld op basis van de aangeleverde gegevens. Indien ons ook is gevraagd te bemiddelen bij werving en selectie, sturen wij de gevraagde profielen en aantallen naar onze partner in het buitenland. De verloning van je nieuwe medewerkers via de A1 regelgeving, is meestal al binnen een week geregeld. Zodra onze buitenlandse partners voldoende kandidaten geworven hebben, gaan onze agenten naar het betreffende land om aanwezig te zijn bij de screening en selectie. Met deze kwaliteitscontrole garanderen wij dat de medewerkers echt voldoen aan het gestelde profiel. Geschikte kandidaten worden aangenomen en kunnen veelal binnen een week al aan het werk in Nederland. Eén en ander is wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van huisvesting.

Contact opnemen

Maak een afspraak voor een
intakegesprek en quickscan