A1 Verklaring

De A1-Verklaring

Wettelijke basis voor inhuren
buitenlandse medewerkers

Image

A1-Verklaring

Een A1-verklaring (certificate of coverage) is een bewijs dat een buitenlandse werknemer in Nederland verzekerd blijft. Komt een werknemer tijdelijk in Nederland werken? Dan blijft deze werknemer vaak in het thuisland verzekerd voor sociale verzekeringen. Met een A1-verklaring toon je dit aan. De werknemers die je via ons verloond, blijven in dienst bij onze buitenlandse uitzendpartner, waar ze ook verzekerd zijn. Een A1-verklaring is belangrijk omdat je werknemer zonder deze verklaring niet in Nederland mag werken.

Image

A1-formulier

Alle landen van de Europese Unie gebruiken het A1-formulier. Werknemers uit de EU, de EER en verdragslanden die in Nederland voor je werken, moeten dus over zo’n A1-verklaring beschikken. Indien dit niet het geval is dan kun je als werkgever voor iedere overtreding een stevige boete krijgen van de arbeidsinspectie. Een A1-verklaring vraag je in de regel aan bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar de werknemer woont. In Nederland is dit de SVB. Voor werknemers uit bovenstaande landen dient de A1-verklaring aangevraagd te worden bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie in het woonland van de werknemer.

Image

Juiste uitvoering A1-Regeling

Het is zeer belangrijk dat de A1 regelgeving correct wordt uitgevoerd. Alle documenten moeten kloppen. Er mag geen sprake zijn van schijnconstructies, het uitzendbureau in het buitenland moet over de juiste papieren en vergunningen beschikken etc. Als opdrachtgever kun je anders op termijn in grote problemen komen. Niet alleen met de belastingdienst in Nederland maar ook met justitie. Blijken de zaken niet in orde dan wordt ook in het land van herkomst justitie en de fiscus ingeschakeld. Goed inzetten van de A1-regeling vraagt daarom om een partner die in staat is deze ook van a tot z correct uit te voeren. A1-Verloning is deze partner. Wij bieden onze klanten zekerheden waardoor ze geen risico’s lopen en hebben het hele proces strak ingericht.

Contact opnemen

Maak een afspraak voor een
intakegesprek en quickscan