Uitzendbureaus

Starten met A1-Verloning

Voordelen van verlonen met
A1-verklaring voor uitzendbureaus

Premie en Belasting

Premieverschillen en lagere belastingtarieven

Een gevolg van de premieverschillen en afwijkende belastingtarieven tussen lidstaten, is dat er verschillen in arbeidskosten kunnen optreden tussen een werknemer en een ingeleende werknemer. Over het algemeen betekent dit in ieder geval een voordeel voor de werkgever. Indien correct toegepast betekent het ook een fiscaal voordeel voor de werknemer, gezien de hoge belastingdruk in Nederland. De voordelen kunnen hierbij behoorlijk oplopen. Een win-win situatie voor beide partijen dus maar dan moet de regeling wel correct worden uitgevoerd.

Image
WAB

Niet hoeven voldoen aan de WAB

Medewerkers die worden verloond via de A1-regeling zijn feitelijk bij je uitgeleend vanuit het buitenland via hun werkgever, onze uitzendpartner. Hierdoor hoef je als werkgever niet te voldoen aan de WAB en kun je dus wel volledig flexibele contracten voeren.

Image
ABU richtlijnen

Werken conform ABU richtlijnen

Er wordt dus ook conform de uitzend-CAO verloond. Kortom er is geen enkele sprake van misbruik van de A1-regeling om medewerkers te benadelen. De voordelen voor de werkgever zitten vooral in het grote verschil in belastingpremies en het feit dat je volledig flexibel bent. Als er geen werk meer is kun je het contract meteen beëindigen.

Image
Europese Zorgpas

Europese Zorgpas

Iedere werknemer die je bij ons inleent krijgt een Europese zorgpas, ook wel genaamd een Europese ziekteverzekeringskaart. Met deze kaart krijgen zij gedurende hun tijdelijk verblijf in de 27 EUlanden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, toegang tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. Ze krijgen de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn.

Image
Geen backoffice

Geen backoffice

Wij verzorgen alle werkzaamheden rond de A1-verloning van de ingehuurde medewerkers. Personeelsadministratie, afdrachten, controles, toetsingen, uitbetalingen, contact met de belastingdiensten, ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties sociale verzekeringen, je hebt er totaal geen omkijken meer naar. Worden wij ook gevraagd om te bemiddelen bij werving en selectie van medewerkers, dan zorgen wij voor de contacten met verloningsbedrijven waar wij mee werken. In sommige gevallen kunnen wij ook in de huisvesting bemiddelen of helpen dit met een partner van ons structureel op te zetten.

Image
Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Inhuren van medewerkers van buiten Nederland heeft natuurlijk als groot voordeel de beschikbaarheid. Nederland kent een zeer krappe arbeidsmarkt en in veel sectoren hebben we te maken met gigantische tekorten aan goed opgeleide medewerkers. Dat deze via het vrije verkeer van arbeid binnen de EU en met afstemming van de sociale stelsels, in andere landen kunnen worden geworven is van groot belang voor veel Nederlandse bedrijven.

Image
Zekerheden

'Fiscus proof' inregelen
van de A1-Verloning

Schone WKA verklaring

Driemaandelijkse geven wij een ‘schone’ WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) verklaring af. Die wordt afgegeven als alle loonheffingen worden betaald. Het doel van de WKA is om fraude met de afdracht van loonheffingen tegen te gaan. Deze verklaring geeft je als inlener een stuk zekerheid dat je niet ineens wordt geconfronteerd met naheffingen en boetes wegens niet afgedragen loonbelasting.


G-Rekening

Een WKA-verklaring geeft geen 100% garantie, daarom beschikt ons verloningsbedrijf in Litouwen over een Nederlandse G-Rekening. Dit is een geblokkeerde bankrekening waarmee je als inlener/werkgever alleen de loonheffingen en/of de btw aan de belasting kunt betalen. Door over deze G-rekening te beschikken, beperk je als inlener je risicoaansprakelijkheid door het geschatte bedrag aan loonheffingen en/of btw op deze G-rekening te storten. Je weet dan namelijk altijd zeker dat je volledig aan deze verplichtingen hebt voldaan.

Contact opnemen

Maak een afspraak voor een
intakegesprek en quickscan