A1 Verloning conform A1 regelgeving

A1-verloning

A1 regelgeving en A1-Verklaring

Een persoon valt binnen de EU in beginsel onder de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij werkt. Er is hierop één uitzondering en dat is de uitgeleende werknemer. Een uitgeleende werknemer kan gedurende twee jaar verzekerd blijven voor sociale zekerheid in het zendende land. Hiervoor dient de werknemer te beschikken over een A1-verklaring. Bij A1-verloning worden belastingen en premies in het land van herkomst afgerekend tegen daar geldende tarieven.

Voordelen A1-verloning

Toepassen van de A1 regelgeving op de verloning, kent meerdere voordelen.

Image

Een gevolg van de premieverschillen tussen lidstaten, is dat er verschillen in arbeidskosten kunnen optreden tussen een werknemer en een ingeleende werknemer. Over het algemeen betekent dit in ieder geval een voordeel voor de werkgever. Indien correct toegepast betekent het ook een fiscaal voordeel voor de werknemer, gezien de hoge belastingdruk in Nederland. De voordelen kunnen hierbij behoorlijk oplopen. Een win-win situatie voor beide partijen

Image

Je hoeft niet te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waar al jaren zoveel om te doen is. Via de A1 regelgeving kun je dus wel flexibele contracten voeren zonder dat je allerlei verplichtingen op de hals haalt. Dit maakt je bedrijf vele malen flexibeler en wendbaarder in het voeren van je workforce.

Image

Wij verzorgen alle werkzaamheden rond de A1-verloning van de ingehuurde medewerkers. Personeelsadministratie, afdrachten, controles, toetsingen, uitbetalingen, contact met de belastingdiensten, ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties sociale verzekeringen, je hebt er totaal geen omkijken meer naar. Worden wij ook gevraagd om te bemiddelen bij werving en selectie van medewerkers, dan zorgen wij voor de contacten met verloningsbedrijven waar wij mee werken.

Contact opnemen

Maak een afspraak voor een
intakegesprek en quickscan